CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đảnh lễ hương tuế nguyệt

 

Chùa Đậu

Vạn lạy người kiên tâm bền chí

Đạo quyết thành nguyện độ quần sanh

Lô hương khói tỏa mây lành

Ngàn xưa trăng tỏ ngọn ngành thiền môn

Chùa Hương

Vạn lạy người hương thiền trầm tịch

Dấu người xưa Hương Tích mãi còn đây

Non cao lồng lộng chí vơi đầy

Tình non nước tạc vào hồn hoa lệ.

Chùa Thầy

Vạn lạy người hóa thân trần thế

Từ Đạo Hạnh gọi mãi tên thầy

Trăng soi rồng hiện về đây

Nghìn thu bóng nguyệt tràn đầy thiên lương.

Chùa Tây Phương

Vạn lạy người non xưa ẩn náu

Chốn tùng lâm ngọc báu lưu truyền

Thập Bát La Hán tùy duyên

Ung dung dáng nguyệt soi miền trần lao.

Vạn lạy cả hồn thiêng sông núi

Khắp chúng sinh vô thỉ kiếp đăng trình

Sẽ thành Phật trong vô lượng cuộc tái sinh

Đồng tánh giác giữa uy linh sanh diệt.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: