CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Dạt dào

Lặng lẽ đời con như chiếc bách

Trên dòng sông mẹ nổi lênh đênh

Hình con dáng mẹ không xa cách

Dẫu nước thời gian chảy mọi miền

 

Con nước thời gian chảy rất mau

Lạc loài chiếc bách giạt về đâu?

Ngàn năm con khắc ghi lòng mẹ

Vào trái tim con mãi dạt dào…

1978

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: