CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đất quê hương

Tam Bình nơi đã sinh ra

Người con hiếu đạo xuất gia rời nhà

Đất nghèo nở muôn đóa hoa

Ưu đàm hóa hiện lộc là vô sanh

Quê hương mảnh đất tựu thành

Quê hương nơi đã kết sanh ý mầu

Quê hương bao nỗi khát khao

Vén màn sanh tử, vượt bao cõi phàm

Gương xưa kham nhẫn bao lần

Chúng con ngưỡng mộ oai thần vô biên

Công trình thuở ấy truân chuyên

Gian nan vất vả não phiền nơi nơi

Chúng sanh mong mỏi từng lời

Nương thuyền bát nhã chuyển đời truần luân

Nguyện lòng thỏa những ước mong

Thầy hiền hóa hiện soi đèn lý chơn

Một người kham nhẫn bao lần

Tặng cho vạn loại oai thần phước ban

Đường xa vạn nẽo hồng trần

Chong đèn chơn lý soi tan đen mờ

Trần gian đau khổ từng giờ

Ai hay có cảnh Thầy chờ ngày đêm

Tâm tư thấu suốt trời đêm

Từng trang sách mở lòng thêm rạng ngời

Tam giới biển khổ chơi vơi

Có nơi nương tựa bên đời thanh cao

Mỗi trang tiêu nghiệp trần lao

Hạnh người khất sĩ ước ao thuở nào

Công người vất vả biết bao

Nhen lên đuốc huệ khai mầu đạo thiêng

Tri ân công đức vô phiền

Chúng con noi dấu khai miền đạo tâm

Hạnh người khất sĩ ước mong

Đáp lòng mong mỏi cõi tâm Thầy hiền

Phát tâm rộng lớn vô biên

Tiếp theo dáng ngọc lập nền Phật xưa

Quê hương nơi đã chôn nhau

Là nơi nối kết nhịp cầu tương liên

Quê hương nuôi dưỡng sĩ hiền

Lòng người rạng rỡ bao miền đẹp tươi

Cõi đời hạnh phúc nơi nơi

Nhờ ơn Thầy dạy bao lời gấm hoa.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: