CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đất thiêng một thuở...bây giờ...!

I. NÚI NƯA….NGÀY ẤY

Núi Nưa …Thanh Hóa thuở nào,

Hơn ngàn năm trước, cờ đào phất cao.

Non sông dậy sóng ba đào,

Nữ nhi mà chí anh hào dọc ngang.

Ngàn xưa cho đến ngàn sau,

Sử xanh ghi tạc công lao anh hùng.

Nước non là nước non chung,

Má đào góp sức, cội tùng sánh vai.

Sắc tài thao lược gồm hai,

Thân là nhi nữ, chí trai phỉ nguyền.

Đất thiêng, rừng núi cũng thiêng,

Có trang nữ kiệt, thuyền quyên hơn người.

 

II. YÊN DÂN - MỘT GÓC QUÊ BÀ

Ai về thăm lại núi Nưa,

Thăm đền Bà Triệu ngày xưa oai hùng.

Yên Dân - hai tiếng an bình,

Hiền hòa, từ ái, nghĩa tình, sắt son.

Một vùng rộng lớn núi non,

Xa xa điểm những chồi con dâng đời.

Vùng quê đồng ruộng xanh trời,

Ngày ngày cày cuốc đắp bồi an vui.

Nhớ xưa, linh khí một thời,

Để nay cuộc sống vang lời ca vui.

Yên Dân, một góc quê Bà,

Hẹn về nơi ấy, thể là về quê !

 

III. LINH SƠN TỊNH XÁ…..NGÀY NAY !

Một ngày hội đủ duyên lành,

Linh Sơn tịnh xá, dựng thành từ đây.

Đạo tràng vừa mới đắp xây,

Chung tay hùn phước tỏ bày tín tâm.

Nhắn người Phật tử chuyên cần,

Sớm hôm tu tập, thập phần an yên.

Một vùng trời đất hữu duyên,

Núi non, đồng ruộng, vĩnh miên phước lành.

Tịnh thanh, phong cảnh yên bình,

Đậm màu thiền vị, đậm tình đạo tâm.

Cúi đầu cảm tạ ân sâu,

Đạo mầu Khất sĩ, hoằng thâu pháp lành !

                     Kính tặng quý Sư và Phật tử Tịnh xá Linh Sơn (Thanh Hóa)

Tháng 2 năm Canh Tý (Dương lịch 2020)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: