CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đi tu

Từ ngày rời bỏ thế gian

Gửi thân vào chốn già lam tu hành

Ra đi phát nguyện lòng thành

Cầu tìm chân lý - đạo thanh quay về.

 

Từ ngày xa biệt làng quê

Mang theo ước vọng Bồ đề Chơn như

Đoạn lìa kiếp sống phàm phu

Nương về Tam bảo công phu hành trì.

 

Từ ngày con bỏ nhà đi

Theo đường Khất sĩ từ bi an lành

Chân truyền y bát tịnh thanh

Giải thoát, độ tử, độ sanh cõi đời.

 

Từ ngày mọi thứ xa rời

Trao tâm dồi trí, học lời kệ kinh

Lo tu tự độ thân mình

Hữu duyên hoằng hóa chúng sinh ta bà !                                                         

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: