CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đò xưa

 (kính tặng nhà sư hành tứ y pháp)

Đò xưa, qua bao tháng năm

Có người viễn xứ tri âm bao ngày

Bền lòng, nhẫn chịu ai hay

Đưa người viễn xứ về xây thanh bình

 

Đò xưa vẫn giữ được mình

Dòng đời biến động trau tình thanh cao

Tấm lòng thanh thản biết bao

Vui đời sống đạo, đức nào quí hơn

 

Đời ai lao nhọc hao mòn

Đò xưa làm khách gieo trồng thiện duyên

Tiếp nối dòng sống vô biên

Mở nguồn sống đạo tạo nền tương lai

 

Đò xưa vất vả ai hay!

Lênh đênh trôi nổi, lòng này cũng cam

Vui đời sống đạo không nhàm

Khuyên người tỉnh ngộ, không gần hố chông

 

Nghiệp sầu vất vả long đong

Nhân nhân quả quả cõi lòng bất an

Lòng người thêm những rộn ràng

Xin làm khách trọ, chỉ đàng qua sông

 

Nương đời đạo đức ai mong

Thân tâm soi sáng cõi lòng thanh cao

Nguyện lực khi ở nơi nào

Tấm lòng thường tỉnh, không âu không phiền

 

Mỗi ngày bòn đức thêm siêng

Ôi hay! Có được phước niềm tự do

Hạnh nguyện như một con đò

Ai người có được là kho phước đầy.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: