CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đời Khất Sĩ

 Lặng nghe núi thở

Bồng bềnh hoa trôi

Tiếng chuông chùa sớm

Âm vang núi đồi.

 

Uy nghi Bụt ngồi

Trang nghiêm chánh điện

Chuông vang, mõ vọng

Nhịp nhàng tiếng kinh.

 

Trời đất lặng thinh

Quán sát tâm mình

Vọng tưởng dứt bặt

Sáng ngời tâm linh.

 

Đến lúc bình minh

Nhà sư trì bình

Ôm bình bát đất

Độ khắp nhân sinh.

 

Thong thả đường xa

Rảo bước từng nhà

Đem nguồn giáo pháp

Độ Hằng Hà sa.

 ……..

Nhẫn nhục của đất

Vị tha của trời

Dang tay rộng mở

Khất Sĩ xin đời.

 

Xin Pháp dưỡng tâm

Vật thực thuốc lành

Đất trời - nhà cửa

Bạn bè - chúng sanh.

 

Mong thoát vô minh

Cắt đứt ái tình

Cuộc đời Khất Sĩ

Quyết thoát tử sinh.

 

Từng bước thong thả

Trở về nơi ta

Tầm nguồn Chơn Lý

Độ hằng hà sa.

 

(TX. Ngọc Đà, Đà Lạt, Lâm Đồng)

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: