CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đức và Tài

Gẫm xem hai chữ đức - tài,

Đức lành đứng trước tài thì đứng sau.

Tài thường tai hại biết bao,

Lênh đênh chìm nổi, khổ đau vì tài.

Dốc tâm tu đức bền dai,

Thương già mến trẻ sống hoài bền lâu.

Thật lòng cung kính bậc cao,

Rộng lòng bề dưới tránh bao rầy rà.

Quyết tâm dứt “ngã”, dẹp “ta”,

Để cho cuộc sống dung hoà ấm êm.

Tài thường coi nhẹ bề trên,

Xem thường kẻ dưới, xúi trên rầy rà.

Lại hay nuôi “ngã” trong ta,

Bao giờ chịu sống dung hoà cùng ai.

Học tu nguyện ước lâu dài,

Trau dồi hai chữ đức - tài song đôi.

May ra thoát được luân hồi,

Mới là hành đạo, mới bồi phước duyên.

Mới mong cứu độ Cửu Huyền,

Mới mong đền đáp vẹn tuyền Ân sư.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: