CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đường giải thoát

 

“Đường giải thoát là vượt lên ra khỏi...

Vượt lên gì và ra khỏi cái chi?”

1.

Vượt lên khỏi cảnh thấp hèn

Tiền tài danh lợi mê chen dục tình

Ái nhiễm xã hội gia đình

Dùng gươm trí huệ dứt tình nghiệp căn

Giải thoát mặc bệnh ở ăn

Tứ sự vật chất giới răn xây thành

Buông đi cố chấp hư danh

Những điều giáo nghĩa ý thanh chực chờ

Rời xa ngũ dục ngây thơ

Nhà lửa tam giới bởi khờ vô minh

Bước ra tứ khổ ngục hình

Thê thằng tử phược vinh thân an nhàn.

2.

Ta bà cõi dục trần gian

Sống không nhiễm tục lụy tràn chẳng vương

Mượn thân tướng để tự vươn

Không say chẳng đắm thói thường lánh xa

Tâm hiền hạnh đức bao la

Thong dong tự lực hiểu qua quý tàm.

3.

Xa vòng vật chất thân nào nhiễm

Giải thoát tinh thần dạ chẳng mê

Giác ngộ chân như hằng thúc liễm

Đường qua bỉ ngạn ý thân kề.

 

Mùa Phật đản PL.2563 - Quang Toàn Thành Anh


 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: