CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Duyên

Thuận duyên mọi việc dễ dàng

Nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công

Có duyên chuyện khó cũng xong

Không duyên chớ đợi chớ trông làm gì

Còn duyên thì ở đừng đi

Hết duyên chấp nhận có chi phải buồn?

Thiện duyên phải giữ luôn luôn

Ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên

Đủ duyên cuộc sống như tiên

Thiếu duyên mọi thứ ưu phiền phủ vây

Tình duyên có lúc vơi đầy

Nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời

Thắng duyên là sự tuyệt vời

Phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai

Gieo duyên chơn chánh đừng sai

Tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu

Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu

Tùy duyên là để đối đầu khó khăn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: