CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giận

Phải tập tánh không giận

Luôn bình thản nhẹ nhàng

Khen chê không vướng bận

Dù gặp điều trái ngang

Giận lên là rất mệt

Gương mặt lại hết xinh

Hiền từ đâu biến hết

Dễ làm mất cảm tình

Khi giận tâm không ổn

Ăn uống cũng không ngon

Lời nói không khiêm tốn

Tuổi thọ sớm hao mòn

Nếu giận nên im lặng

Nhìn vào nội tâm mình

Tự tìm trong sâu lắng

Khơi dậy sự tịnh minh

Biết đời là cõi tạm

Tất cả do duyên sinh

Mọi việc phải thông cảm

Đâu cần nổi bất bình?

Giận hờn chi thêm khổ

Bỏ qua cho yên vui

Mỉm cười đừng gây gổ

Cơn giận sẽ tự lui.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: