CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo dục thiếu nhi

Cảm tác từ Diệu lý Đông phương của Hòa thượng Pháp sư

Trẻ thơ xã hội mầm non

Hột giống tươi tốt xây đời tương lai

Cuộc sống hạnh phúc an vui

Giáo dục khéo nắn con thơ hồi đầu

Bởi do nung đúc rèn trao

Lớn lên trưởng đại công dân ích đời.

1.

Tuổi thơ cục bột trắng trong

Cha mẹ người thợ nắn tròn tinh chuyên

Khôn ngoan, khéo léo, giải khuyên

Thành vật quý giá đẹp thơm muôn đời.

2.

Ấu thơ thích được vỗ về

Bằng lời êm dịu ngọt ngào tặng khen

Hằng đêm đều có thưởng ban

Khuyến khích chỉ dạy hơn là phạt răn

Phiền hà hờn giận chê bai

Làm cho con trẻ sau này tự ti.

3.

Mẹ cha phải biết tốt lành

Cho con bạn hiếu, hiền hòa gia phong

Lớn lên cốt cách chánh nhân

Giáo dục đạo đức đạo tâm rạng ngời.

4.

Thuở nhỏ phải dạy cho con

Kính trên nhường dưới lễ trung tôn thờ

Siêng năng hiếu học thời thời

Tránh xa dục lạc ăn chơi tứ tường

Lớn lên ấu tử trưởng thành

Thánh nhân Hiền triết cho đời noi theo.

5.

Điều tốt xấu phải phân minh

Tốt thời khen thưởng, sai thời phạt răn

Xong rồi an ủi bảo khuyên

Tình thương giáo dục mẹ cha tinh thần

Nhằm cho con trẻ nhận ra

Ăn năn sửa lỗi trở nên người tài.

6.

Cha mẹ chớ chửi, đánh, hăm

Kêu bằng con nọ thằng kia xưng mày

Mà phải luôn gọi ân cần

Em con cha mẹ với nhau hiền hòa.

7.

Mẹ cha gương sáng con xem

Nên chi phẩm hạnh tốt cao rạng ngời

Trẻ thơ nhìn đấy soi đời

Tiếp bước cha mẹ chiếu thông con đường.

8.

Tuổi trẻ háo thắng buông lung

Giáo dục tế nhị tình thương xây dần

Khéo léo mềm dẻo êm đềm

Mới mong cảm hóa dễ dàng ấu thơ.

9.

Trước người xin chớ chê bai

Phải khen ngoan ngoãn giỏi dang mọi bề

Dù cho con trẻ làm sai

Trước nên công nhận sau rồi chỉ thêm.

10.

Đừng nên ép buộc con thơ

Nghe làm theo những việc mình tạo ra

Đừng hay đồ lại chuyện xưa

Việc cũ phải bỏ yêu thương hết lòng…

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: