CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới tử trang nghiêm rạng sắc huỳnh

GIỚI tử trang nghiêm rạng sắc huỳnh
ĐÀN tràng mở rộng tuyển nhân sinh 
TRÍ rèn huệ tỉnh dầy nhân cách 
TỊNH lắng thần yên vững quá trình 
Năm đại gieo lành khai việc tỏ 
Mậu thường bón thiện hiển điều minh
Tuất chăm pháp hạnh tròn nguyên quả 
Giới tử trang nghiêm rạng sắc huỳnh 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: