CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Gởi người đã khuất

 

Gởi về Sư tỷ Vân Liên kính mến,

Chiều nay bước lại về đây,

Được tin người đã vội thay kiếp người.

Thế thôi người đã một đời,

Còn muội lê bước chơi vơi cõi trần.

Tỷ muội thương lắm tình thân,

Vô thường đến vội, cố nhân giã từ.

Ngồi đây góc núi trầm tư,

Vẫn chưa lâu lắm mà như xưa rồi.

Bao kỷ niệm, ấm nụ cười,

Giờ đây mình muội nghẹn lời tỉ tê.

Gió rừng vách núi vọng về,

Tiếng người thuở ấy vẳng nghe xa vời.

Lối mòn ngày ấy sánh đôi,

Giờ đây chiếc bóng bồi hồi lặng qua.

Muôn pháp giữa chốn Ta-bà,

Đến đi còn mất, như xa như gần.

Sanh diệt là lẽ thường chân,

Vẫn làm lữ thứ bâng khuâng thở dài.

Vẫn nghe khắc khoải khứ lai,

Tháng năm thác đổ miệt mài trùng khơi.

Dha-ram hỡi, cảnh vật vẫn thế,

Chỉ bóng người biền biệt nơi nao,

Một kiếp người một giấc chiêm bao,

Vừa mới đến vội về đâu đó…

Thôi nhé!

Tình tỷ muội kiếp này thôi hết,

Thân phù sinh cát bụi gởi về,

Hồn vân du qua vạn cõi mê,

Đất Tịnh lạc gọi mời người đến.

PVC. 12.01.2016

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: