CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạnh tu như lúa

Lúa non tươi mát rợp màu xanh

Ngọn ngẩng đầu cao hưởng gió lành

Hấp thụ muôn điều nuôi ý chí

Hoa bừng trĩu hạt sắc vàng thanh

Vàng thanh tứ đại chuyển thân già

Sở học kinh, thiền, được trải qua

Tựa trẻ sơ cơ thường ngã mạn

Tiến cao hạ thấp bản thân ngà.

lua 1

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: