CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoàng hôn

Ánh sáng phơi bày những đoá hoa,

Rồi mau héo rũ để phai nhoà.

Đời không xót dạ dầm mưa nắng,

Lạnh lẽo vô thường chịu đấm xoa.

Hoa cũng là con, nhuỵ cũng con,

Hồn hoa còn đó, sắc không còn.

Hồn bay trong gió và trong nắng,

Nói với hoa rằng vẫn sắc son.

Ánh sáng thiêng liêng đắp luỹ thành,

Nêu nguồn Phật ngữ ý cao thanh.

Đem trao hạnh phúc cho nhân loại,

Bát-nhã hương đưa nét thiện lành.

Ánh nắng hoàng hôn sáng diệu huyền,

Như là ngọn lửa kết nhân duyên.

Trao cho vạn loại niềm tin mới,

Toả sáng thiên thu Chánh pháp truyền.

Bỏ hết đi rồi nợ thế gian,

Mừng thay mọi chốn pháp âm tràn.

Không còn tăm tối trong vô định,

Bởi gốc Chân Như đã vững tàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: