CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Học đạo

Mong rằng ngộ được pháp huyền linh

Học đạo siêu nhiên chữa bệnh tình

Mở ngõ Tam Thừ  tâm chẳng động

Khai đường Bát Chánh dạ nào  kinh

Truy tầm bản thể rành phương hướng

Thấu triệt căn nguyên sáng lộ trình

Trí tuệ đâm mầm sen báu nở

Cho đời thỏa nguyện chí bình sinh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: