CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Học trò

Học trò đệ tử ngày nay

Không như ngày trước mang hoài bão cao

Làm sai bị quở thì đau !

Tâm không định tĩnh lại nao tủi phần!

Ngày xưa vì pháp quên thân

Ngày nay khó dễ vài lần bỏ đi

Ngày nay vật chất khôn bì 

Thế là lập cốc kéo đi muôn người

Tâm không hối cải đành rồi

Còn so còn tính đắp bồi kể công

Thấy người phước đặng gieo trồng

Chu du đây đó cũng mong được cùng

Người đi tựa cối xoay vòng

Người không rảnh rỗi chớ hòng thích nghi

Thôi thà chớ nghĩ điều chi

Quay về chánh niệm tu trì công phu.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: