CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hột giống

Kính dâng Đức Phật Thích Ca

Tâm chơn! Hột giống đã tròn viên

Chẳng sợ sâu ăn vướng não phiền

Dưới cội Bồ-đề mê vị đạo

Trên ngôi Chánh giác nếm mùi thiền .

 

Dương chi xối xối nhuần nhuần địa

Tịnh thủy rơi rơi đượm đượm thiên

Nhắm chén Đề hồ say túy lúy

Bàng hoàng chợt tỉnh trải bao niên?

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: