CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hương sơn cảnh ngoạn

ChuaHuong-1

Thuyền giữa dòng dần trôi vào cảnh Bụt

Núi Hương Sơn in bóng nước trong ngần

Nghe sóng sánh khách trần say họa cảnh

Nhạc du dương thánh thót giọt hồng ân

Mây phạm vũ ùn ùn phun châu ngọc

Động liên vân xuyên toạc bóng Lăng-già

Nghe khoan nhặt vần kinh hồi Bát-nhã

Suối ngược dòng dào dạt tiếng vang xa

Tịch mịch trời mây ngờ thực mộng

Lá thu rơi bảng lãng cõi luân hồi

Chuông cảnh tỉnh vang rền lồng lộng

Sương bàng hoàng vỡ nát cả hư không

Tịnh khiết giới khói trầm buông hờ hững

Nhẹ nhàng trôi vạn nẻo thấm hương huyền

Nhắm mắt lại thể hương hoa đồng quyện

Mở nhìn ra hé rạng khắp chân nguyên

Mênh mông quá tâm hồn về tĩnh tại

Vịn chùm mây nghe vạn pháp tương phùng

Nghe thiên nhạc trổi liên hồi ứng cúng

Hỏi đường bay chim lạc giữa không cùng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: