CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Huyễn mộng

Trăm năm một cõi đi về

Hoa xinh hoa rụng bên hè chiều nao

Tình đời ví thể chiêm bao

Vui trong cuộc mộng khác nào huyễn hư.

DRSL. 1 . 10 . 03

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: