CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kết tòa thiên hương

*Tặng ông Martin Yan nhân tiệc Buffet chay tại

Pháp viện Minh Đăng Quang Quận 2, TP.HCM

CHÚC           cuộc sống ngày đẹp hơn

MỪNG         đời đạo được miên trường an vui

BUFFET       phục vụ người người

CHAY           lạt san sẻ ngọt bùi tướng tâm

DO               thân, miệng, ý vượt phàm

VUA             lòng điều tiết tích trầm ngôi vương

ĐẦU             đàn uy tín mười phương

BẾP             bếp lan tỏa mùi hương ngạt ngào.

MARTIN       vang tiếng Á Âu

YAN             vốn nguồn cội Quảng Châu quê nhà

CAN             thiên phú sẵn tài hoa

COOK          thời chắc lọc tinh hoa dâng đời

THỰC          phẩm ngon, khỏe, đẹp, tươi

HIỆN            khắp thế giới nụ cười đến đi

TẠI              đâu cũng khó sánh bì

PHÁP           lành, nghề nghiệp, kiến tri chu toàn

VIỆN            từ bi hiển thân thương

MINH           minh nảy nở cát tường hân hoan

ĐĂNG          đàn hỷ lạc ngập tràn

QUANG        huy chiếu diệu rộn ràng niềm vui

THÀNH         hóa gia vị vạn mùi

TỰU             nên phước báu phụng thờ hưng long

TỐT             đời tốt đạo song song

ĐẸP             lòng người rạng rỡ hồng nhân gian.

PV. Minh Đăng Quang, 12/11/2015

TRẦN QUÊ HƯƠNG

yancancook

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: