CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khi thấy

 

Khi thấy người nghèo khổ

Hãy mở rộng lòng thương

Giúp họ liền tại chỗ

Bằng khả năng đời thường

 

Khi thấy người tàn tật

Hãy cẩn thận đừng khinh

Nhân quả luôn không mất

Nên giữ phước đức mình

 

Khi thấy người đói khát

Hãy giúp họ được no

Học theo hạnh Bồ Tát

Đừng ích kỷ không cho

 

Khi thấy người bất hạnh

Hãy thông cảm sẻ chia

Đừng làm ngơ xa lánh

Tình người chớ đoạn lìa

 

Khi thấy người hạnh phúc

Hãy khởi tâm vui mừng

Cầu cho họ mọi lúc

Hạnh phúc luôn không ngừng

 

Khi thấy người đạo đức

Hãy lặng lẽ học theo

Đừng lo sợ phí sức

Nhân tốt cần phải gieo.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: