CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khúc ca vô thường

Vô thường hiện rõ trăng sao,

Hiện đêm tăm tối, khổ đau tràn đầy.

Vô thường nói với trời mây,

Bây giờ ta có, mai đây không còn.

Vô thường dời đổi nước non,

Đổi cha, đổi mẹ, đổi con trong đời.

Vô thường sóng gió đầy khơi,

Không còn nhung gấm, chơi vơi lạc loài.

Vô thường trong bóng gương soi,

Để con thấy rõ vết roi tâm hồn.

Vô thường phủ xuống hoàng hôn,

Tạo đời tăm tối, sóng cồn phong ba.

Vô thường là những bài ca,

Ca lời hạnh phúc, ca ra u hoài.

Vô thường trong chốn trần ai,

Để con hát khúc u hoài thành kinh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: