CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khuyên con

Lên đường hành đạo độ sanh

Những mong phước đức để dành cho con

Tấm thân chừng đã gầy mòn

Cõi lòng thêm nỗi héo von khổ sầu!

Đêm nằm lụy nhỏ thấm bâu

Vắt tay nghĩ chuyện cơ mầu mà đau

Ai xui con trẻ bước vào

Nẻo đường tăm tối biết bao tội tình

Châu trần sao chẳng phân minh

Đang tay dứt mối tơ mành của ai

Con ơi! Hãy nghĩ rộng dài

Luân hồi quả báo xưa nay nhiệm mầu

Đường trần thăm thẳm về lâu

Đau thương có những nhịp cầu éo le

Liệu con giữ được tròn bề

Khỏi điều đổi mận thay lê chăng là

Thế thường thói tục người ta

Khen chê hay nhắc ông bà tổ tông

Huống chi phá đạo vợ chồng

Gieo mầm ác cảm từ trong tới ngoài

Đây rồi tiếng xấu vang tai

Mẹ cha mặt dạn mày dày được chăng?

Giả như câu chuyện bất bằng

Con người thất thế hung hăng, oán thù

Lạ gì những kẻ bỉ phu

Quyết đem giọt máu mà bù tấm duyên

Ví con vướng nghiệp chẳng hiền

Chút công thập ngoạt tam niên thôi rồi

Đau lòng mẹ lắm con ôi!

Rồi đây mẹ mới đứng ngồi sao an

Thân trai quý giá muôn vàng

Đem dùng phải chỗ mới ngoan hơn người

Sống sao kiếp sống tuyệt vời

Chết sao kiếp chết muôn đời lưu danh

Làm chi mang lấy tội tình

Làm chi để tiếng chẳng lành về sau

Khuyên con sớm khá hồi đầu

Ốm o đừng để mẹ sầu vì con

Mấy năm công quả siêng bòn

Nhọc nhằn lắm nỗi sắt son một lòng

Việc làm mẹ những ước mong

Vườn cây phước đức mẹ trồng cho con

Con nên tưới nước giữ còn

Con đừng bỏ phế héo von mẹ phiền!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: