CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khuyết mà tròn

Xưa nay hay lẽ khuyết tròn

Khen chê, xấu tốt ví von miệng đời

Mấy ai suy ngẫm mười mươi

Tốt xấu tiềm ẩn thời thời khó phân

Thông thường tương ứng quả nhân

Trong ngoài đều xấu, khuyết phần đương nhiên

Hoặc là điều tốt hiện tiền

Ngoài trong cân xứng, phước duyên nối vần

Dòng đời cũng lắm phù vân

Ba chìm bảy nổi, phong trần éo le!

Ngoài tròn, trong khuyết ủ ê

Sớm khen, tối lại trách chê lắm điều

Ngược lại, ngoài khuyết buồn hiu

Nhưng trong lòng ẩn chứa nhiều hy sinh!

Mẹ cha, bằng hữu, đệ huynh

Xưa nay vô lượng ân tình sẻ chia

Khuyết tròn, tròn khuyết sơn khê

Nghĩa nhân đầy đặn đi về tháng năm

Mỗi người có ánh trăng rằm

Tự soi, tự chiếu đức tâm rạng ngời!

Long lanh, hiền đẹp tuyệt vời

Khéo tu, khéo dưỡng khuyết rồi đi qua

Đến khi lẽ trọn thăng hoa

Tướng tánh an tịnh, chan hoà ngoài trong

Nữ nam, già trẻ tuơi hồng

Khuyết mà Tròn, pháp tịnh không nhiệm màu!

Trọng Xuân Quý Tỵ - 2013

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: