CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kính tiễn Đại lão Hòa thượng Pháp sư

IMG 1677 Copy

KÍNH TIỄN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ

PHÁP hiểu am tường, lấy nghĩa Diệu Đế linh huyền trao bốn chúng,

SƯ truyền giáo lý, trồng hoa Ưu Đàm thiện mỹ trải năm châu,

GIÁC ngộ trừ si hiển chánh,

NHIÊN tầm phản bổn hoàn nguyên,

Không ngại gian nan, vượt phong ba bão táp lên đường,

Chẳng nề trở ngại, nhận túc trái oan khiên luyện chí.

Dòng sanh tử luân hồi dưỡng khổ, rèn tâm quả cảm kiên cường, gióng trống pháp đưa người vào cõi đạo,

Nẻo thánh phàm nhận định trừ ưu, giữ chí hiên ngangbất khuất, chèo thuyền từ chở khách vượt bờ mê.

Đuốc Minh Quang rạng rỡ sắc yên bình

Người Khất Sĩ âm thầm nuôi lý tưởng.

Nhân duyên hội tụ, cánh đại bàng vượt gió, đem từ bi hỷ xả ươm mầm, nhân thánh thiện bao trùm vũ trụ.

Chánh đạo ban hành, đường thiên lý băng ngàn, nhổ dục ái tham sân cắt rễ, nét trang nghiêm thấm đượm dương trần.

Hai tám tuổi chu toàn trách nhiệm, đưa vai gầy phát thệ, gánh vác việc thiền môn,

Sáu lăm năm tạo lập công trình, dùng chí cả khai thông, lo toan nguồn pháp tạng.

Hạnh nguyện hoàn thành viên mãn, bậc Pháp chủ bỏ xác thân giả tạm, tiến thẳng miền Tây Phương Cực Lạc, lòng vui nhẹ nhõm, ý khỏe trường miên.

Tinh thần quảng bá thành công, cây Bồ Đề ươm hạt chốn nhân gian, bồi tươi quả Bát Nhã, Chân Như, vẻ đẹp lung linh, hương thơm bất diệt.

Công đức lớn ngàn năm còn mãi sáng

Nghĩa tình sâu vạn kiếp vẫn không mờ

Chúng môn đồ kính cẩn viết vần thơ

Tiễn Đại Sĩ thượng Liên Đài Bảo Sở.

Ngọc Châu khể thủ kính dâng

9/8/2015

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: