CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Làm Khất sĩ

DSC 7649

Làm khất sĩ là vô cùng tuyệt diệu

Sống cuộc đời thật thú vị vô cùng

Khất là xin tất cả mọi sự chung

Sĩ là học với những điều thiện mỹ

 

Vì xin học không bao giờ ích kỷ

Xin rồi cho những ý đẹp lời hay

Trong cõi đời tương đối có trả vay

Học rồi dạy những điều mình có thể

 

Hãy học hỏi giữa hồng trần dâu bể

Thế nhân ơi, cuộc sống đẹp tuyệt vời!

Dù tình người có lúc cũng đầy vơi

Nên thông cảm cho những gì chướng ngại

 

Người háo thắng rất dễ dàng thất bại

Người ham danh sẽ đau khổ dài dài

Người sân si đâu hiểu rõ đúng sai

Người bảo thủ luôn chấp ta kiên cố

 

Không tham muốn đâu có gì phải khổ

Không giận hờn lòng thanh thản mọi thời

Không hận thù sẽ tự tại khắp nơi

Không trói buộc khỏi phải cầu giải thoát

 

Người chân chánh không bao giờ nịnh hót

Sống bình thường đạm bạc đủ qua ngày

Pháp nhiệm mầu lời Phật đã chỉ bày

Đem ứng dụng cho cuộc đời tươi mát

 

Làm Khất sĩ không bao giờ khao khát

Vì cơm thiền sữa pháp quá đủ đầy

Ai muốn vui xin mời đến nơi đây

Vào của đạo học làm người Khất sĩ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: