CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Liên đài

Nắng chiều tỏa xuống bên hiên

Nhặt trầm tư hắt lên miền vô ưu

Gió từ thôi bạt cánh diều

              Mây không hong nắng để chiều nhẹ tênh

     Vén chân trần, bước qua miền

           Nhẹ khô sỏi đá, não phiền sạch không

Từ nay giũ sạch bụi hồng

Khoác lên màu áo nâu sồng sắc phai

    Nâng niu xây một liên đài

      Để mong cát bụi có ngày tỏa hương

    Đưa tay nâng đóa vô thường

              Một mai hóa nắng giữa vườn Chân như.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: