CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Liên hoa

HoaSen1

Thương tặng quý huynh đệ

Hoa sen nở giữa bùn lầy nhơ nhớp

Tỏa hương thơm dâng vẻ đẹp tinh khôi

Đệ tử Phật sống giữa đời ngũ trược[i]

Là tấm gương làm sáng đẹp cuộc đời.

 

Sắc, tài, danh… làn sóng bủa khắp nơi

Cùng nghiệp lực chướng duyên nhiều đời kiếp

Luôn rình rập, cợt trêu đầy thử thách

Khiến tâm từ xao xuyến biết bao phen.

 

Nương đuốc tâm Pháp bảo rọi soi đèn

Nhờ Phật lực, đức Tăng luôn che chở

Thường niệm Phật để tâm lòng sáng rỡ

Sám hối luôn nghiệp chướng thảy tận tiêu.

 

Tâm vững vàng gìn trọn chí nguyện tu

Để xứng đáng là con hiền trò thảo

Gắng tu học lo gìn tròn bổn phận

Phát Bồ-đề tâm, đền đáp Tứ ân.

 

Lời Ân sư luôn canh cánh bên lòng

Thầm nhắc nhở vỗ về nâng tiếp bước

Bi – Trí – Dũng xứng danh đệ tử Phật

Liên hoa lòng thơm ngát tỏa hương thơ.

 

[i] Ngũ trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: