CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Màu huỳnh y

 

Con yêu lắm tấm y vàng giải thoát,

Màu Chân Như nét rạng rỡ vô cùng.

Cho những người cùng có ý nguyện chung,

Thì sẽ thấy được niềm vui vô tận.

 

Tiếng kinh kệ ngọt ngào lời sách tấn,

Cho tâm con nguồn tĩnh lặng vô biên.

Hướng tâm con dõi bước bậc Thánh Hiền,

Ráng tinh tấn siêng năng cầu giác ngộ.

 

Để báo đáp ơn cao dày Phật Tổ,

Các bậc Thầy khuyến hóa dắt dìu con.

Xin đời đời giữ vẹn tấm lòng son,

Nơi cửa đạo tháng ngày vui chân thật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: