CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Một chút tâm tình gửi lão Trư

Lão trư ơi!

Núi tuyết đường mây lắm dãi dầu

Theo Thầy học đạo ngán sao đâu!

Trăm năm phận mỏng nương Bồ Tát

Một thoáng mày râu chạm Hỏa Đầu

Đỉnh Thứu trèo cao kham khổ quá

Nẻo trần cạm bẫy hố hang sâu

Ai về nhắn với Trư Hành Giả

Dây cáp ta đi khỏi lụy cầu.

(Viết nhân dịp hết năm Đinh Hợi)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: