CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nếu như

 

Nếu như lời nói khổ nhau

Thì xin đừng nói khỏi đau lòng người

Nếu như lời nói để cười

Thì xin tế nhị để tươi cười hoài

Nếu như lời nói mệt nhoài

Thì xin im lặng bỏ ngoài cho xa

Nếu như lời nói kêu ca

Thì xin thông cảm cho qua đừng phiền

Nếu như lời nói vì tiền

Thì xin nhớ rõ người hiền không ngu

Nếu như lời nói như ru

Thì xin bớt nói đừng thiên thu chưa cần

Nếu như lời nói dễ sân

Thì xin nhớ kỹ vô ngần đức tan

Nếu như lời nói bình an

Thì xin hãy nói muôn ngàn điều hay

Nếu như lời nói mỗi ngày

Thì xin đổi mới từ này từ kia

Nếu như lời nói chia lìa

Thì xin đợi lúc khắc bia hãy dùng

Nếu như lời nói chung chung

Thì xin nói rõ để cùng hiểu nhau

Nếu như lời nói tào lao

Thì xin tạm biệt mến chào không nghe

Nếu như lời nói cứ khoe

Thì xin chớ có màu mè phô trương

Nếu như lời nói dễ thương

Thì xin chân thật khiêm nhường hay hơn

Nếu như lời nói không hờn

Thì xin nhớ mãi đừng sờn tình thâm

Nếu như lời nói tri âm

Thì xin khắc kỹ nơi tâm lâu dài

Nếu như lời nói mà sai

Thì xin hãy bỏ ngoài tai đừng buồn

Nếu như lời nói như chuông

Thì xin ngân mãi theo luồng gió xa

Nếu như lời nói ba hoa

Thì xin ngưng nói Ta bà mới yên.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: