CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày Tổ đi xa

Xa rồi một sớm mùa Xuân,

Người đi, từ ấy bâng khuâng dặm trường.

Cỏ cây, hoa lá bên đường,

Thầm thì chung nỗi sầu thương ngút ngàn.

Dẫu rằng sinh tử hợp tan,

Dẫu rằng hiểu lẽ thế gian vô thường!

Người đi vào chốn tai ương,

Tâm từ bi giữa những phường nhiễu nhương.

Tấm lòng con trẻ đau thương,

Biến thân côi cút thành gương can trường.

Biệt ly nhớ lúc lên đường,

Nhớ lời Tổ dặn, nguyền nương theo Người

Thoắt rồi, sáu sáu năm qua,

Bước chân du hóa gần xa mọi miền.

Thoắt rồi, Khất sĩ vươn xa,

Y vàng, bát đất độ tha giúp đời.

Thoắt rồi, hạnh nguyện Tổ Thầy,

“Nối truyền Chánh Pháp”  ngày ngày công phu.

Xa rồi, ngày vắng bóng Thầy,

Xa rồi năm tháng hao gầy gió sương.

Mười năm lập đạo hoằng khai,

Trần gian thị hiện, ba hai năm tròn.

Ngọn đèn Chơn lý sáng soi.

Từng ngôi Tịnh xá, vẫn noi bóng Người!

 

Con thành kính dâng lên Đức tổ Sư nhân kỷ niệm 66 năm ngày Tổ vắng bóng

Tháng giêng năm Canh Tý (Dương lịch 2020)

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: