CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngay từ ban đầu

 

Nếu muốn làm việc gì,

Phải thận trọng xét suy,

Không lơ là cẩu thả,

Trong mỗi bước chân đi.

 

Luyện trí thuở ban đầu,

Thì đạt đến mai sau,

Tương lai và hạnh phúc,

Không ảo vọng mong cầu.

 

Biết định hướng cho mình,

Tu cứu độ chúng sinh,

Luôn gìn lòng chánh trực,

Để cuộc sống an bình.

 

Còn những người chẳng biết,

Suy nghĩ đến mai sau,

Là quên mất lý tưởng,

Phát nguyện tu diệt sầu.

 

Tâm vọng động khó yên,

Lăng xăng trong mọi việc,

Nên chứa chất não phiền,

Cho tâm ma động chuyển.

 

Nhân quả đến bao giờ,

Mà chớp nhoáng tinh mơ,

Trong nửa đêm bừng tỉnh,

Ôi ! Thật quá mê mờ.

 

Khi sự việc đã lỡ,

Mọi việc làm đã sai,

Mãi ôm sầu chuốc khổ,

Trách mình chớ trách ai?

 

Ngay bây giờ tự kiểm,

Trong mỗi phút sát na,

Giữa thời gian vạn biến,

Giữ vững cái tâm ta.

 

Chánh niệm để nhận ra,

Ngày giờ luôn câu thúc,

Để đi tìm hạnh phúc,

Cho mình và chúng sanh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: