CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngộ

 

Chỉ mong trong suốt cuộc đời

Làm người Khất sĩ chẳng rời bát y

Ngày ngày nhẹ bớt sân si

Tấm thân giả tạm sống vì chúng sanh

Trời trong nên được cao thanh

Lòng không ô nhiễm người thành Thánh nhơn

Đường trần trở gót là hơn

Dấn thân đường đạo quả chơn mau về

Sương chiều se lạnh đồi quê

Núi rừng ấm lại cơn mê tỉnh lần

Trăng vàng chênh chếch qua sân

Chẳng còn in bóng cố nhân hôm nào

Đêm này gió thổi nôn nao

Bốn phương câu hội thấm vào đáy tâm

Bồ-đề hôm sớm ươm mầm

Y vàng thân đắp, bát cầm trên tay

Vui cùng cõi mộng vần xoay

Dù đi, dù đến từ rày tùy duyên...

IMG 2165-sudiep
P1080099-sudiep-2 2

 IMG 9193-sudiep-3

 

 

 

 

P1080099-sudiep-2 1

Kỷ niệm Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15

Đà Lạt, mùng 10 tháng 11 năm Giáp Ngọ - 2014

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: