CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Người lái đò và lữ khách

 

Chỉ là khách đến đi không hẹn trước

Mãi là đò bao lần vẫn đón đưa

Vẫn mặt nước nhìn mây chừ lướt vội

Người lái đò khua nhẹ sóng… thuyền trôi

Chỉ là thoáng giữa muôn trùng cuộc lữ

Khách sang sông giữ lại chút tri tâm?

Xưa bến cũ … cố nhân sao tìm lại?

Vạn điệp duyên sanh diệt khứ lai

Chỉ là khách hơn một lần phải lụy

Vẫn là đò hơn một chuyến sang sông

Tri ân đó bao giờ thôi hết trả

Tuệ thầy khai mang nặng mấy non bồng

Ta đã đến và đi bao cuộc lữ

Đã hóa thân qua triệu triệu vi trần

Từ u tối bước lần về ánh sáng

Thầy soi đường dẫn lối giữa mê luân

Ta đã đến đi qua mùa sương gió

Đã ngập ngừng bao cuộc đón, tiễn đưa

Và thầy dặn: “Ta tiễn con một đoạn…

Đoạn đường dài con tự biết hay chưa?”

Ta cúi xuống phủ phục dài mặt đất

Như con thơ nương tựa bóng cha lành

Như từ chơn con nhận thuở ban sơ

Nguyện tiếp nối khơi nguồn mạng mạch.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: