CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nguồn ân

 (kỷ niệm khóa tu truyền thống lần thứ 19)

Về          Tam Bình nơi khai sinh

Thăm     nơi chôn nhau hiện hình bóng Tổ

Chốn      tòng lâm uy nghiêm rạng rỡ

Xưa        khiến bao người bỡ ngỡ

Nhớ        ân Thầy hiền khai mở đạo tâm

Ân          sâu tựa thái sơn hằng

Thầy      mang trao tặng chữa lần bệnh duyên

Hiền       tài đức hạnh thêm siêng

Khai       đường chơn lý giữ yên tâm mình

Đèn        lòng tỏa sáng lung linh

Tâm       thầy là cả bao tình mến thương

Rạng      ngời chân lý soi đường

Ngời       ngời đuốc huệ về nương thanh bình

Muôn      người kết nối niềm tin

Thuở      nào nương tựa bóng hình Tổ khai.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: