CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhân duyên

 

Nếu đủ nhân duyên mọi việc thành

Những điều rắc rối sẽ qua nhanh

Để tâm thanh tịnh lo tu tập

Giữ vững niềm tin với hạnh lành

 

Nếu đã còn duyên khó chối từ

Hết duyên thì dễ khỏi suy tư

Nhân duyên quan trọng trong đời sống

Không đủ nhân duyên sẽ mệt nhừ

 

Nếu đủ phước rồi sẽ thuận duyên

Việc gì cũng vậy cứ an nhiên

Từ bi khiêm hạ vì Tam Bảo

Phước đức đủ đầy sẽ vững yên

 

Nếu phải gian nan vì việc chung

Dù cho khó nhọc cũng tương phùng

Chung tay góp sức cho thành tựu

Không phải riêng mình đâu ngại ngùng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: