CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhân quả thậm thâm

NHÂN QUẢ THẬM THÂM

1.

Trường đời "Nhân quả ba đời"

Xưa nay báo ứng khóc cười bể dâu...

Vô thường - Khổ lụy... lao đao

Tất cả các pháp sắc màu long đong

"Dã tràng xe cát biển Đông"

Người tu quán chiếu sắc không trăm bề

Tứ đại huyễn giả lầm mê

Tình - Tiền - Danh - Lợi... ủ ê lưu quỳnh

Vô minh tham chấp hữu tình

Tôi được, tôi có... tự mình trói trăn!

Ta được, ta mất... thở than

Như bóng theo hình lãng đãng mù sương

Ta-bà khổ não trăm đường

Sắc - Không, Không - Sắc... vấn vương nhiều đời

Tình - Tiền - Danh - Lợi gọi mời!

Lầm tưởng như thật... hổ ngươi lắm rồi!

2.

Phúc duyên nay thọ thân người

Học Phật nghe pháp... thức thời phù du

Khéo tu dưỡng, khéo công phu

Tự mình sống biết...điều nhu chính mình

Giả ngu thả độn thức tình

Nhân ngã bỉ thử... lênh đênh phong trần

Sáu Căn - Trần - Thức... phù vân

Tứ đại, năm uẩn...quán trừng về không!

Thiện - ác, đẹp xấu... bụi hồng

Vui buồn mừng giận, sầu đong... luân hồi!

Thương ghét... càng khổ thân thôi...

Khổ hoài, nói mãi... chơi vơi ngập tràn!

Đảo điên trí não ruột gan

Càng suy nghĩ... càng đa mang muộn phiền

Dừng thôi! Nhẹ lắng niềm riêng

Dặn lòng câm lặng... thắng duyên thoát nàn

"Nói là bạc, nín là vàng"

"Nhà xưa đóng cửa - đạo tràng tịnh không"

Khen chê, nhân quả... xoay vòng

Đẹp xấu, hư huyễn, đục trong... sá gì!

Tứ vô lượng tâm... đại bi

Thương đời thương cả mê si kiếp người

Thương đời thương cả khóc cười

"Thiện giả thiện báo...ác thời ác mang"

Tình tang, tích tịch, tình tang...

Trăm năm ngàn dặm, mơ màng phù sinh

Người ơi! Sớm tỉnh thức mình

Tự mình tu dưỡng biết linh chính mình

3.

Nguyện mười phương Phật chứng minh

Tự mình an trú đạo tình thiền quang!

Tự mình hữu dư... Niết bàn

Phạm âm vi diệu cung đàn Phạm âm

Trường đời nhân quả thậm thâm

Pháp trần lắng dịu... tích trầm nhàn du

Trường đời quán chiếu tư tu

Tự mình lắng dịu... vô ưu chính mình

Nam-mô Bát-nhã Tâm kinh

Nam-mô tự tại thượng sinh hương vàng!

 

                             Mùa Phật đản PL 2564 - năm Canh Tý-2020

                                                          Trần Quê Hương

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: