CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhện – Tằm khổ vui

Nhện, Tằm đều kiếp nhả tơ,

Nhưng hai cuộc sống mọi giờ khác nhau.

Tơ tằm nhả chẳng hề nao,

Chết đi tơ quấn khít khao quanh mình.

Nhả tơ cũng lắm công trình,

Giống thao ý tưởng ngoại hình sắc danh.

Ham ăn ham ngủ lợi dành,

Tài sắc tiền của khó đành ly khai.

Đến khi nghiệp báu trả vay,

Luân hồi sanh tử lồng ngay thói thường.

Bởi quen dệt cảnh đau thương,

Luân hồi sinh tử một đường chả mong.

Còn như con nhện thong dong,

Nhả tơ đi lại thắm trong tứ bề.

Không chấp không kẹt đi về,

Tựa mình giới luật chẳng xê giữ gìn.

Tham sân ngũ dục buông rình,

Si mê chẳng bận hữu tình hữu si.

Đời cong hay thẳng không bì,

Dứt trừ quyết bỏ chọn đi đúng đường.

Đạo Bát chánh chết cũng nương,

Trợ đạo Ba bảy an khương thực hành.

Thêm vào tứ đức hạnh lành,

Từ bi hỷ xả không ganh tư thù.

Ngày ngày quán xét công phu,

Tự do đi lại nhất du đại nhàn.

An nhiên tự tại Niết bàn,

An nhiên như Nhện thênh thang hơn Tằm.

An nhiên tự tại (ảnh minh họa)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: