CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhện làm biếng

Rung rinh mấy sợi tơ vàng

Nhện hoa quên kết cung đàn ngày mai

Rồi đây lỡ phiếm nhịp phai

Tần ngần hối mãi đơn sai muộn màng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: