CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhìn lại chính mình

Con là đứa trẻ đi hoang

Dòng đời xô đẩy lang thang gót trần

Thuyền từ đậu bến phân vân

Nửa mong lướt sóng, nửa chân chưa rời

Lênh đênh ngược nước mòn hơi

Loay hoay nửa lái, nửa lơi tay chèo

Cũng là y bát hành theo

Mà đường tu lại như bèo trôi sông

Niết-bàn thì rất chờ mong

Nửa vời tu học mà trông quả gì?

Sợ rằng sanh tử một khi

Vô thường giây phút biết đi đường nào?

Gẫm cùng hổ thẹn làm sao

Ngày qua tháng lại xiết bao tội tình

Lệ này ướt kiếp phù sinh

Thân này nhìn lại tâm mình tỉnh ra

Hồng trần xin nguyện lánh xa

Đạo vàng xây đắp, ta bà vượt lên

Tinh cần Giới Định không quên

Đường tu đi trọn quyết nên Nhơn Hiền.

Kỷ niệm Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15

Ngọc Đà, mùng 9 tháng 11 năm Giáp Ngọ - 2014

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: