CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Những ngày tu tập

IMG 1312 Copy

Những ngày tu tập con hay đến

Đón bóng chư Tăng như Phật về

Con đứng rưng rưng niềm xúc động

Y vàng – bát đất đẹp hồn quê.

 

Con thấy lòng thương bóng Tăng già

Suốt đời hoằng pháp chốn phương xa

Có chi vương vấn vì sanh chúng

Noi hạnh xuất trần: Đạo Thích Ca.

 

Hạnh nguyện từ bi cứu độ đời

Vai trần gánh cả đám con thơ

Âm vang chánh pháp hùng hồn thuyết

Chân đất mà in bốn phương trời.

 

Sư đi con tiễn dạ vương vương

Lòng vẫn theo sư suốt dặm trường

Ôi! Vẫn còn đây: nguồn Khất sĩ

Chiếc thuyền chở đạo đến muôn phương…

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: