CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Niềm vui cửa thiền

Một vui đọc sách xem kinh,

Hai vui không nói chuyện mình cao xa.

Ba vui khiêm tốn thật thà,

Bốn vui huynh đệ một nhà mến thương.

Năm vui sạch đẹp sân vườn,

Sáu vui bổn phận tinh sương xong làu.

Bảy vui học lý đạo mầu,

Tám vui xa lánh hố sâu dục trần.

Chín vui tinh tấn chuyên cần,

Mười vui giấc ngủ muôn phần bình yên.

Mười một vui có Thầy hiền,

            Mười hai vui với cửa thiền thảnh thơi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: