CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Niềm vui đạo

Sự rằng cắt ái ly gia

Cách cha lìa mẹ xa nhà trần gian

Xa cả vườn cải, luống lang

Đoạn đi những cảnh buộc ràng tấm thân

Tìm nơi an dưỡng tinh thần

Nương mình dưới bóng in sân mái chùa

Còn chi những cảnh tranh đua

Thấy đâu những cảnh hơn thua của đời

Học theo Pháp Phật diệu vời

Trì Kinh, Thiền Định an nơi cõi lòng

Có chi mà ước mà mong

Kẻo không loạn lạc trong vòng trầm luân

Bước đi rạng rỡ tuổi xuân

Ra sức Phật sự gian truân chẳng lùi

Thân trong dòng nước ngược xuôi

Ngược dòng nước siết chẳng xuôi theo dòng

Gió Xuân thoảng mát hương nồng

Thong dong nhẹ bước đơm bông tinh thần

Xuân đi, Xuân đến đôi lần

Mà sao cảm nhận bao phần an vui.

259666 266038500171865 1647251109 o

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: