CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Niềm vui mùa hạ

Vui thứ nhất niềm vui khuya dậy sớm

Đừng với tay đừng tắt tiếng gọi thương (đồng hồ)

Đừng quấn chăn, đừng luyến lưu gối giường

Phăng bật dậy ấy niềm vui tinh tấn.

 

Vui kế nữa là niềm vui “tất bật”

Công quả tranh và hưởng quả cũng giành

Khó khăn chia và sung sướng gọi nhau

Tình bằng hữu, thứ tình không chiếm hữu.

 

Vui thứ hai niềm vui khi định thiền

Đừng động thân ,đừng tư tưởng xích xiềng

Đừng thôi miên, đừng té trước ngã sau

Ôi đừng ngủ là niềm vui tột thấu.

 

Vui thứ ba ấy niềm vui độ ngọ

Chén đừng động và bát cũng đừng khua

Muỗng và nắp(nắp bát) cũng đừng kêu đừng gọi

Ăn chánh niệm là niềm vui tựu hội.

 

Vui thứ tư là vui khi học pháp

Đừng lơ đãng đừng chễnh mãng học nghe

Đừng “tán thán”(ngủ gật), đừng sanh lòng chán nản

Chú tâm học là niềm vui thanh thản.

 

Vui thứ năm là vui khi thiền hành

Đừng lãng quên bước một ấy quy mạng

Bước thứ hai khéo niệm Phật Hồng Danh

Đi trọn thời không quên là chánh niệm.

 

Vui thứ sáu niềm vui lên Bảo Điện

Đọc từng câu, từng chữ , từng lời răn

Đừng ê a, cũng đừng bổng đừng trầm

Hòa nhịp chúng ấy niềm vui sâu thẳm.

 

Vui thứ bảy là vui tình bằng hữu

Khéo gọi nhau hai tiếng đệ - huynh thương

Đừng vấn vương, đừng bận lòng luyến ái

Tình Linh Sơn, tình Pháp Lữ gọi nhau…

Ha

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: