CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nơi ấy con về...

Ngày Tết đến,

Con về quê cũ.

Thăm nhà xưa,

Mợ trông ngóng tháng ngày.

Anh chị quý,

Cháu con thương,

Chào đón.

Cho nhau

Xuân hạnh phúc, sum vầy hòa ái

Xuân yêu thương, kết nối vòng tay

Xuân qua đi...

Luống cả tháng ngày.

Xuân Di Lặc...

Tương lai đạo lý.

Quyết quay về, lập chí trau tâm

Thể nhập tánh giác chơn thâm diệu.

Mợ kính yêu!

Ghi ơn Mợ, vóc hình tạo tác

Cùng tình yêu, dào dạt bao la.

Cúng dâng con trước Phật Đà,

Mợ tròn quả phước hòa vui Bồ Đề.

Nơi ấy con về...

Mợ ơi!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: