CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Noi gương thầy

 

 

Con nguyện theo Sư về miền Tịnh xá

Nơi sen vàng Phật ngự thiêng liêng

Đời giải thoát y vàng, bát đất

Đầu đội trời chân bước an nhiên.

 

Gác ngoài tai những điều tục luỵ

Không lo âu trước những não phiền

Nương theo bóng thanh bần Khất Sĩ

Bầu bạn cùng trăng gió bình yên.

 

Xuân hạ đến, thu đông vẫy gọi

Trời bốn mùa trôi dạt lang thang

Ai vui cảnh phong trần dạo gót

Ta soi mình theo bước thời gian.

 

Vẫy chào nhé một đời ảo mộng

Chiếc thuyền nan Bát-nhã ta chèo

Vững tay lái ngược dòng bến tục

Nghe bên mình trăng dõi bóng theo.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: