CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nụ cười Sen nở

Cảm tác nhân Thiền sư Thích Nhất Hạnh về quê hương chốn Tổ.

Lung linh sương biếc mây ngàn

Thiền sư Nhất Hạnh trăng vàng phạm âm !

Á Âu Mỹ Úc… hương trầm

Việt Nam quê mẹ Ưu-đàm long lanh

Tự Thừa Thiên, đất thiện sanh

Huế thân yêu… gốc cội lành tổ tiên

Từ Hiếu nguồn suối thắng duyên

Tuổi thơ quy ngưỡng, đức hiền xưa sau

Sài Gòn – Hà Nội… tâm giao

Sông Hương – núi Ngự… mật đào thiêng liêng

Dẫu mười phương cũng mối giềng

Dẫu ngàn sông biển vẫn riêng nẻo về !

Chốn xưa Từ Hiếu Bồ-đề

Thừa Thiên – Huế, dặm khứ hề… hò khoan…

Tình tang… tích tịch… tình tang

Ân sư, phụ mẫu… khai đàng anh nhi

Sa-môn vạn nẻo thiên di

Năm châu bốn biển lưu ly thiền hành

Cửu thập niên dư… trổ vạn cành

Mai – hồng… thượng hạ hóa thành mười phương

Pháp Mỹ Anh Đức… hoằng dương

Nhật – Trung – Hàn – Thái… soi đường hiện sinh

Mỗi bước đi, mỗi lưu tình

Nụ cười sen nở truyền kinh Ta-bà

Tăng thân pháp lữ thăng hoa

Tự chuyển tướng tánh, đẹp tòa thiền quang

Thân khẩu ý định… nghiêm trang

Tha phương tự tại, thường an tâm mình

Trăm năm về lại tổ đình

Hạnh hiếu hạnh Phật tâm linh sen vàng

Ma-ha Bát-nhã… tịnh nhàn

Nhất Hạnh tam-muội-Đạo tràng Mai Thôn.

Phương Thảo am, ngày 01 tháng 11 năm 2018

Sa-môn Thích Giác Toàn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: